Schildwacht Architecten is voortgekomen uit SHP Architecten BNA en heeft een ruime ervaring in ontwerp en realisatie van zowel kleinschalige-als meer omvangrijke projecten.

 

De nadruk ligt op Wonen, Werken en Sport in een duurzaam perspectief waarbij we samen  met betrokken opdrachtgevers innovatieve projecten willen realiseren. Daarbij is het essentieel om in een open overleg met elkaar de mogelijkheden te verkennen. We werken per project in atelierverband aan  diverse opgaven, zie hiervoor NIEUWS