Projecten

 

 

Vervolgens kadoor de opdrachtgever worden besloten er een project van te maken door vast te stellen wat voor programma tegen welk budget gerealiseerd moet worden. Het is wijs om hiervoor al in een vroeg stadium een bouwteam van specialisten te vormen. Het VO wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) waarop de Omgevingsvergunning kan worden aangevraagd terwijl parallel daaraan de contractstukken voor de aanbesteding worden geproduceerd. Afhankelijk van de opgave kan op basis van een taakstellend budget in bouwteamverband een tijdrovende aanbesteding worden voorkomen. Hierna volgt de bouwfase waarin directievoering en bouwtoezicht een essentieel onderdeel uitmaken. 

Planning

 

 

In overleg met de betreffende gemeente wordt bij, met name, complexe projecten al in een vroeg stadium een procedureplanning opgesteld om alle te nemen stappen tot de afgifte Omgevings-

vergunning vast te stellen. 

 

De procedureplanning wordt vervolgens onderdeel van de veelal door de architect opgestelde overall planning tot ongeveer start bouw en deze wordt vervolgens weer onderdeel van de door de geselecteerde aannemer opgestelde bouwplanning tot oplevering gebouw. In een overall planning worden zaken opgenomen als overleg met de buurt en toets momenten m.b.t. het gestelde bouwbudget. In een bouwplanning wordt het gehele bouwproces in stappen gespecificeerd en wordt er in de bouwvoorbereiding, zeker bij grote projecten, gewerkt volgens LEAN en BIM. 

Concepten

 

 

Afhankelijk van de opgave starten we met een overleg of een workshop om samen met de opdrachtgever helder te krijgen wat deze op het oog heeft en van de architect verwacht. Dat kan resulteren in een conceptschets als basis voor nader overleg met o.a. de gemeente (bestemmingsplan toets) en worden afgerond met een VO, een Voorlopig Ontwerp, mogelijk met een eerste budgettaire toets en een marktanalyse. Voor bovenstaande haalbaarheidsstudie spreken we vooraf een vast bedrag af. De conceptfase wordt veelal ontkoppelt van eventuele vervolgacties als bijvoorbeeld het aanvragen van de nodige vergunningen.